Overlijden

vertaling:

    JA 414

    De Heer Mr. S.A. van Wien
    Advocaat en Procureur
    Jan van Eijckstraat 11
    Amsterdam-Z.

    8 oktober 1959


    109608
    Uw schrijven d.d. 5.8.1959

    László Weiss
    5 januar1902, Budapest
    Amsterdam, Achillestraat 31hs

Wegen Judenbegunstigung und zwar auf Grund des Versteckhaltens einer Judischen Frau am 3.Juni 1944 in seiner Wohnung festgenommen und darauf eingesperrt, am 6.juli 1944, Vught. Einen nicht angefuhrten Datum (wahrscheinlich am 5.September 1944) vom K.L. Vught nach K.L. Sachenhausen/Oranienburg deportiert wurde(Haft.Nr.98781-53). An eines nicht angefuhrte Datum im Februar 1945 Uberstelltnach Bergen-Belsen.

26.Marz 1945, Bergen-Belsen, kommt eines den Lagerdokumenten entnommenes Berichtes 22.Februar 1951, Amsterdam

 

Onderaan dit document staat in potlood geschreven waarop het bewijs is gestoeld. "Komt eines den Lagerdokumenten entnommenes Berichtes". De brief is afkomstig van de advocaat S.A. van Wien, die destijds de belangen behartigde van de familie. Na het overlijden van van Wien heeft een Duitse advocaat, de heer Grxe4finghoff de zaak overgenomen dat zich sindsdien in Duitsland verder heeft afgespeeld. Pas eind jaren ’60 werd een proces, in het kader van schade door verlies van de vader in Bergen-Belsen en de daardoor geleden medische schade, door Robert gewonnen en is er een aanzienlijk bedrag uitgekeerd aan de familie. Vele jaren later is er nog een bedrag uitgekeerd aan de familie door de Stichting Muror. De zeer gedreven Joodse advocaat en procureur Siegbert Arthur van Wien, klein en tenger van postuur, werd geboren op 30 november 1898 in München. Vanaf zijn derde jaar groeide hij op in Den Haag waar vandaan hij op 14 juni 1933 verhuisde naar Amsterdam waar hij uiteindelijk werkzaam was op de Jan v. Eijkstraat 11 in Amsterdam-Zuid . In 1970 is hij overleden.

vertaling:

    Stichting 1940-45

    Bureau "EX POLITIEKE GEVANGENE" Amsterdam-Zuid Honthorststraat 3 telefoon 91900

    Aan Mevr. Weiss
    Achillestr. 31
    Amsterdam Zuid.

 

    Amsterdam 25 juli, 1945

    Geachte Mevr.Weiss!

    Wij zien ons tot onze grote spijt genoodzaakt U mede te delen, dat uw echtgenoot- László Weiss, geb.5-1-02 in het concentratiekamp
    Bergen-Belsen ten gevolge van typhus exanthematicus(vlektyphus) op den 26ste maart1945 is overleden, zijn overlijden werd vastgesteld ‘s morgens om 7u.
      

  Voor de stichting
  Afd.Onderzoek
  Joop Zwart