Correspondentie tussen van Wien met Rode Kruis inzake wel/niet Joods zijn

Correspondentie tussen van Wien met Rode Kruis inzake wel/niet Joods zijn